Mosonudvar

Közérdekű anyagok

Tisztelt látogató! Az itt található anyagok némelyikének olvasásához Acrobat Reader program szükséges, mellyel ha esetleg nem rendelkezik, innen letöltheti.


 

                           

M E G H Í V Ó

 

 

Mosonudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017. szeptember 7-én (csütörtökön) 16:30 órai kezdettel tartja,

 

 

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Mosonudvar Község Önkormányzat ülésterme

                        9246 Mosonudvar, Esze Tamás u. 9.

 

Napirendi pontok:

                        

  • Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.)

 önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

 Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

                        Gálné dr. Takács Eszter jegyző

 

  • Az AQUA Szolgáltató Kft. Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

 

  • Mosonmagyaróvár Térségi Társulás aktuális ügyeinek megtárgyalása

Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

                       

  • Tanszertámogatás mértékének meghatározása

 Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

                       

  • Fogorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

 

  • Ingatlanvásárlások megtárgyalása

Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

 

  • Esze Tamás utcában létesítendő bekötőútra beérkezett árajánlatok

megtárgyalása

Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

  • Lajta-Hanság Zrt. aktuális ügyeinek megtárgyalása

Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

 

  • Zárt ülés – segélykérelem megtárgyalása

Előterjesztő: Rinczki Lajos András polgármester

 

  • Aktuális     

 

Az ülésre tisztelettel meghívom, kérem tevékeny közreműködésével, segítse a Képviselő-testület munkáját.

 

Mosonudvar, 2017. szeptember 1.

 

 

 

 

Rinczki Lajos András sk.

polgármester  mk-mvrTisztelt Lakosság!

A Banki és Végrehajtási Károsúltak Fogyasztóvédelmi Egyesületének honlapján hasznos tanácsokat kaphatnak problémájuk kezelése érdekében.
www.bankikarosultak.hu  címen hasznos információk érhetők el.

Mosonudvar Község Önkormányzata 


Kedves Demonstrálók!


A Földművelésügyi Minisztérium állásfoglalását teljes terjedelmében itt olvashatják!

Mosonudvar Község Önkormányzata 


Tisztelt Lakosság!


Tájékoztatjuk Önt, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése alapján a KTI tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett önkormányzatokat az (5) bekezdésnek megfelelő tartalommal. Az érintett önkormányzatok a (7) bekezdés értelmében 8 napon belül tájékoztatják a közvéleményt. A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Mivel az Önök települése érintett a feladatban, jelen levelünkkel szeretnénk kérni a társadalmi egyeztetési folyamatban a fent részletezettek szerint történő részvételüket. Az érintett fő közlekedési létesítmény(ek) intézkedési tervjavaslata(i), valamint a kapcsolódó szakmai anyagok az alábbi linkeken érhetők el:


Győr-Moson-Sopron megye - Mosonudvar - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv - vasút
 Általános leírás
 
Műszaki dokumentáció


 


TÁJÉKOZTATÓ!
Tisztelt Lakosság!
 A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy felhívást tett közzé "hasznos tanácsok kánikula idején" címmel. A felhívást itt olvashatják. 
A felhívás tartalmazza még a környékünkön található közkutak helyeit és a nagy befogadó képességű légkondicionált helyiségek listáját! Kérjük olvassák el figyelmesen! 


TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk közölni, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. február 01-től az alábbi címen található:
 9025 Győr, Csipkegyári utca 2-4.


Közösségi gépjármű üzemeltetési szabályzata


Zajárnyékoló létesítmények tervezése és engedélyeztetése 86. sz. főút bal oldal (Mosonudvar) 182. km szakaszán (BÍRÁLATI TERV) - köttézéve: 2015. november 25.


Tájékoztató - Az üzletek nyitvatartásának szabályairól

Nyitvatartási idő változásának bejelentése


Határozat a választási körzetek kialakításáról


Beszámoló Mosonudvar Község Önkormányzatának működéséről (a megalakulástól eltelt első év)  


Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről 


A 2010/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás.


MOSONUDVAR községben az 57/2013. (II.27.) Korm.r. alapján a telepekről vezetett nyilvántartás


Mosonudvar Község Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2012-2017 (nem hatályos)

Mosonudvar Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020


Hatósági ellenőrzési terv 2012.