Mosonudvar

Rendeletek

Mosonudvar község hatályos önkormányzati rendeletei

2018. évi rendeletek  

1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Melléklet: Táblázatok 

2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 
 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet a változtatási tilalom elrendeléséről 4/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2014. (XI.18.)önkormányzati rendelet módosításáról 

5/2018. (III.12.)  önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Melléklet: Táblázatok

 
   
   
   
   
   
2017. évi rendeletek  
   
1/2017.(I.31.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.09.) önkormányzati rendelet módosítása
Melléklet: Táblázat 
2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Melléklet: Táblázat 
3/2017. (IV.05.) a hivatali helyiségen és munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről.
1. számú melléklet: az önkormányzat részére történő díjak mértéke
2. számú melléklet: anyakönyvvezetőt szertartásonként megillető díjak
1. számú függelék: kérelem 
4/2017.(IV.10) A településefejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet

5/2017 (V. 29.) az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelete

Melléklet: Táblázat

6/2017 (IX. 18.) az Önkormányzat 2017. évi 2/2017. (II.13.) rendelet módosítása szóló rendelete

Melléklet: Táblázatok

7/2017 (IX.20.) az önkormányzat rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Melléklet: Táblázat

8/2017 (X.20.) önkormányzat rendelete helyi népszavazás kezdeményezéséről

9/2017.(XII.12.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Melléklet: Táblázatok

10/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 
2016. évi rendeletek  
   
1/2016. (II.09.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önk. rendelet módosításáról
Melléklet: Táblázatok
2/2016. (II.09.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Melléklet: Táblázatok

3/2016 (II.09.) A mosonszolnoki közös önkorm. hiv.-ban fogl. köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről 4/2016 (III.01.) A helyi építési szabályzatról szóló 5/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módsításáról
5/2016 (III.01.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítása  
7/2016. (V.19.) A helyi adókról szóló 10/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
6/2016. (II.09.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítsáról
Melléklet: Táblázatok

8/2016. (V.19.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Melléklet: Táblázatok 
9/2016.( V.19.) a "MOSONUDVAR" településnév felvételéről és használatáról, valamint a helyi önkormányzati jelképekről
Melléklet: Képek 
 

11/2016.(X.20) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításásáról

 
   
13/2016. (XII.12) önkormányzati rendelete az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016(II.09)önkormányzati rendelet módosításáról  
   
2015. évi rendeletek  
1/2015. (II.16.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Melléklet: Táblázatok
2/2015. (II.27.) A települési szociális ellátások helyi szabályairól
Melléklet: kérelem adatlap
3/2015. (II.27.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I.31.) önk. rendelet módosításáról
Melléklet: Táblázatok
4/2015. (II.27.) A szervezeti és a működési szabályzatról szóló 8/2014. (XI.18.) önk. rendelet módosításáról
1. számú melléklet: Átruházott hatáskörök
5/2015. (III.13) Mosonudvar Község Helyi építési Szabályzatáról
6/2015. (IV.28.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
Melléklet: táblázatok
7/2015. (IV.28.) A köztisztaság helyi szabályairól 8/2015. (IX.08.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önk. rendelet módosításáról
9/2015. (X.12.) Az Önkormnyzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önk. rendelet módosításáról
Melléklet: Táblázatok
 
11/2015. (XII.16.) A helyi adókról szóló 10/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinke hatályba nem lépéséről  
2014. évi rendeletek  
1/2014. (I.31.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2/2014. (I.31.)nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
3/2014. (III.18.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.14.) önk. rendelet módosításáról 4/2014. (V.06.) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
5/2014. (VI.30.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2013.(III.14.) önk. rendelet módosításáról 6/2014. (VIII.08.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) önk. rendelet módosításáról
7/2014. (VIII.11.) A közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 8/2014. (XI.18.) Szervezeti és működési szabályzat
Mellékletek: 1 2 3
Függelékek: 1 2 3
9/2014. (XI.18.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 10/2014. (XII.04.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) önk. rendelet módosításáról
2013. évi rendeletek  
2/2013. (III.14.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 3/2013. (III.14.) Az 1/2012. (II.8.) önk. rendelet módosításáról
4/2013. (III.15.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 8/2013. (VI.28.) A közterület használatáról
9/2013. (VIII.05.) A 4/2013.(III.15) önk. rendelet módosításáról 10/2013. (XII.19.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról
11/2013. (XII.19.) A 4/2013.(III.15.) önk. rendelet módosításáról 12/2013. (XII.20.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2012. évi rendeletek  
8/2012. (XI.15.) A körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 11/2012. (XII.28.) A szociális rászorulók részére történő tűzifa támogatásról
2011. évi rendeletek  
3/2011. (I.31.) Az elektronikus ügyintézésről  
   
  11/2011. (VIII.24.) A helyi önk. jelképekről
17/2011. (XII.16.) A víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 6/2010. önk. rendelet módosításáról  
2010. évi rendeletek  
6/2010. (XII.15.) A víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról 8/2010. (XII.15.) A talajterhelési díjról